نماینده دادستان: امامی سکانس های نمایشنامه ای که دیگران نوشته اند را اجرا می کند

به گزارش بیست آمار، نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گشت.

نماینده دادستان: امامی سکانس های نمایشنامه ای که دیگران نوشته اند را اجرا می کند

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم امامی خواست در جایگاه قرار گیرد و باتوجه به اینکه وکیل این متهم حضور نداشت، خطاب به متهم امامی گفت: باید وکیل در دادگاه حضور داشته باشد البته ایشان وقت دارد در صدا و سیما برود یا با دیگران مصاحبه کند، اما در دادگاه حضور ندارد در صورت حاضر نبودن باید از دیگر متهمان آغاز کنیم.

در ادامه این جلسه دادگاه قاضی از وکیل متهم امیرفرزان راد خواست در جایگاه قرار گیرد.

وکیل این متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب به عنوان وکیل امیر فرزان راد در تمامی جلسات حضور داشتم و فقط شاهد خطابه گویی از طرف سایر اصحاب دعوی بودم. باتوجه به جرم موکل بنده باید اعلام کنم که من از موکل خودم اطلاع دقیقی ندارم و در حالی که برادر ایشان هم در دادگاه حضور دارند، اما هیچ کمکی به من در این رابطه نشده است.

این وکیل ادامه داد: آیا با برخورد مجرمانه با فعالان مالی آنان را از پذیرش هرگونه ریسک محروم نمی کنیم؟ آیا نظارتی به رفتار بانک وارد نیست؟ نگاه بانک مرکزی بر روی نظام بانکی ما کجا قرار گرفته است؟

وکیل متهم فرزان راد گفت: او از سال 91 از کشور خارج شده است.

این وکیل ادامه داد: گفته شده است چمدان های پول از ایران خارج و تحویل فرزان راد شده است و در نهایت او با پیامک گفته است که پول را به فلان کارگردان و فلان بازیگر وارد کنید این را موضوعی برای تفهیم اتهام نمی دانم.

در این بخش از دادگاه کننده دادستان در جایگاه قرار گرفت و درباره کلیپ های پخش شده از تیم رسانه ای امامی در فضای مجازی، گفت: در چند روز گذشته مطالبی منتشر شده که لازم است پاسخ دهم، در ابتدا این سئوال مطرح می گردد که چگونه جلسات دادگاه از طرف بعضی افراد ضبط می گردد، برداشت از مستندات این است که امامی سکانس های نمایشنامه ای که دیگران نوشته اند را اجرا می کند و آقایان دیگر آن را در قالب کلیپ بعد از دادگاه در فضای مجازی منتشر می کنند.

قهرمانی ادامه داد: در کجای کیفرخواست آمده است که امامی به خانم شیخی رشوه داده است که آنان در کلیپ آن را منتشر کرده اند همچنین در این کلیپ آمده است که امامی به توسلی رشوه داده است در کجای کیفرخواست چنین کلمه ای وجود دارد حتی سازمان بازرسی نگفته است.

کننده دادستان خطاب به متهم امامی گفت: آقای امامی شما درباره رشوه هایی که به زاهدی داده اید توضیح دهید.

قهرمانی افزود: امامی حرف هایی را به ما منتسب می کند بعد می فرایند جواب حرف های انتسابی امامی به ما را در کلیپ می دهند.

کننده دادستان ادامه داد: در ردیابی های پول متوجه شدیم که پول ها به حساب عاشوری رفته است، بعد به ما می گویند شما می دانید عاشوری کیست؛ عاشوری هرکه می خواهد باشد.

کننده دادستان ادامه داد: یک وکیلی به نام محمودی زاد تمام کار های شرکت های متهم فرزان را انجام می داده است و با هماهنگی برای همه شرکت ها ورشکستگی گرفته است. وقتی بازپرسی کردیم چند شرکت معرفی کرد یکی از همین شرکت ها پاک تجارت طوس است، اما در رابطه با اقدامات امامی و عاشوری هنوز کیفرخواستی صادر نکرده ایم و در حال بررسی موضوع هستیم.

کننده دادستان ادامه داد: امامی به جای اینکه دفاع از پفراینده داشته باشد، کار های بازیگری انجام می دهد.

قاضی گفت: ما به این کلیپ ها توجه نداریم آزادند هرکاری می خواهند بکنند. دادگستری وارد این مقوله ها نمی گردد، متهم یا وکیل اگر توانایی دفاع داشته باشند آن مهم است، حواشی مهم نیست آزادند علیه من همه حرفی بزنند.

قاضی ادامه داد: شاید چند صباحی مطالبی را مطرح کنند، اما واقعیت مشخص خواهد شد قاطعانه می گویم که وکیل امامی کیفرخواست را نخوانده و پیوست ها را نخوانده است، حالا چه کسانی به این افراد می گویند اینطوری دفاع کنید نمی دانم، ولی آزادند هرطور می خواهند بنویسند، اما جواب آن ها از طرف خداوند متعال انجام خواهد شد.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: حداقل باید یک جلسه دفاع ماهیتی داشته باشند و بگویند کجای اتهامات و کیفرخواست غلط است، اگر ادعای دادستان را رد کردند حکم به نفعشان است، اگر ادعای دادستان را رد نکردند حکم به ضررشان است.

در ادامه این جلسه دادگاه کننده دادستان گفت: در پاسخ به صحبت های وکیل فرزان باید بگویم که تسهیلاتی که از بانک های سرمایه، رفاه و مسکن گرفته شده اند، در هیچکدام صلاحیت وجود نداشته است و در جا هایی سند مردم آورده شده است. به عنوان مثال سند برای بنیاد شهید بوده است جعل کردند و آن را به بانک دادند و تسهیلات گرفتند یا در جای دیگر سندی به نام آقای الف بوده است به نام آقای ب جعل کردند و تسهیلات گرفتند. این فعالیت مالی نیست.

کننده دادستان در ادامه پیام های مبادله شده بین امامی و فرزان راد را در جلسه دادگاه قرائت کرد که این پیام ها نشان از آن داشت که بخشی از پول ها به حساب افرادی واریز شده است.

در ادامه قهرمانی، کننده دادستان افزود: اگر چه نقش فرزان راد در صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت توسعه ساختمان محرز نشده، اما نقش او در بانک کاملا مشخص است که در این میان برادر او، فرشاد نیز نقش مهمی داشت و اسناد را نگهداری می کرده است.

کننده دادستان گفت: در خصوص حضور آقای سید سعید حسینی در جلسه دادگاه بعضی صحبت هایی مطرح شد که گفتند او به عنوان شاهد حضور پیدا کرده این در حالی است که ما وی را به عنوان آگاه آوردیم. از سویی دیگر اظهارات وی نیز ارزیابی می گردد. لازم به ذکر است که صحبت های نامبرده مقرون به واقع است.

در ادامه وکیل متهم فرزان راد از قاضی خواست که از محمد تقی روحی و دولتشاهی در خصوص خروج وجوه از ایران تحقیقات بیشتری به عمل آید که کننده دادستان خطاب به وکیل متهم گفت: این ضمانت نامه ها به صورت مستقیم خارج نشده بلکه کالا هایی اعم از گندم، فولاد، گوشت و قیر گرفته شده است.

قهرمانی گفت: اینکه بنده در جلسات قبل گفتم که امامی رب فروش بوده است جهت مزاح نبوده بلکه بنده پفراینده شخصیت ایشان را گفتم؛ امامی در زمان ازدواج خانه ای 60 متری داشت که بابت بدهی هایش این خانه را فروخت و مستاجر شد و نهایتا زمانی که به بانک وارد می گردد ناگهان زندگی شان زیر و رو می گردد.

در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: بعضی از وکلا فرق بین دادگاه و دادسرا را نمی دانند و این بی سوادی محض است. در حالی که می توانند اگر مستنداتی دارند ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بسکمک از متهمین پفراینده بانک سرمایه با هم مشارکت دارند؛ اعم از هیئت مدیره و تسهیلات گیرنده ها. بعضی از تسهیلات گیرنده ها با هم هستند که در آراء ذکر خواهد شد که این مشارکت ها در کجا صورت می گیرد.

در ادامه قاضی از متهم مهدی محمدی خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام، از او خواست توضیحات خود را بیان کند.

متهم محمدی در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات خود گفت: من ابتدا می خواهم یک رزومه از خودم را بیان کنم؛ بنده از سال 80 و زمانی که 20 ساله بودم فعالیت مالی ام را آغاز کردم و از ابتدا کار خرید و فروش اتومبیل انجام می دادم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ممکن است هر گونه مشتری ای داشته باشم لذا از این طریق آشنا هایی پیدا کردم و در این بین گاهی کار های جانبی دیگری از جمله خرید و فروش و یا ساخت و ساز ساختمان را انجام می دادم.

این متهم با اشاره به آشنایی خود با متهم امامی، افزود: بنده در سال 90 یا 91 از طریق فرزاد شفیعی با امامی آشنا شدم. در آن موقع امامی به کار های بیزینسی و مالی مشغول بود در ابتدا شفیعی به من گفت که امامی حدود 9 الی 10 خودروی بنز برای فروش دارد که می خواهد آن ها را بفروشد.

متهم محمدی ادامه داد: بنده با مراجعه به دفتر او این خودرو ها را خریداری کردم و لذا از آن روز آشنایی ما با امامی بیشتر شد.

وی گفت: در این بین کار عرف بازار را آغاز کردیم یعنی بنده به ایشان اتومبیل بدهم و ایشان 30 الی 40 درصد پول را به عنوان پیش پرداخت به من داده و مابقی را چک بدهد.

قاضی از متهم پرسید: این خودرو ها به نام چه کسی بود؟

متهم پاسخ داد: یک خودرو به نام آقای محفوظی، یک خودرو به نام همسر ایشان و چند خودرو برای تجهیز دفتر تهیه کردیم که به نام آقای قادری یا فرشاد صادقی بود.

وی ادامه داد: همچنین بنده به جهت آنکه در شرف ازدواج بودم به دنبال آپارتمان 150 متری می گشتم و از امامی خواستم آپارتمانی را به من معرفی کند که در نهایت بنده یک آپارتمان به مبلغ 760 میلیون تومان از ایشان خریدم.

متهم مهدی محمدی گفت: در مراحل تجهیز آپارتمان بام نیاوران، امامی آقای غندالی و خانم شامانی را به من معرفی کرد و گفت که آپارتمان را بعد از تجهیز به این ها تحویل دهم؛ از اینجا بود که من با خانم شامانی ارتباط برقرار کردم؛ سپس امامی در حالیکه یک چک از خرید آپارتمان بام نیاوران مانده بود از من خواست که سند آپارتمان را به نام خانم شامانی انتقال بدهم.

وی گفت: چند ماه بعد یک لکسوز سفید را از بوشهر خریدم و به درخواست امامی به دفتر وی منتقل کردم و سپس امامی گفت که لکسوز را به نام خانم شامانی منتقل کنم.

متهم مهدی محمدی ادامه داد: من یک آپارتمان دیگر در خیابان مریم نیاوران را که مالک آن آقای سعید بالاپور بود به مبلغ 4 میلیارد و 400 میلیون به امامی منتقل کردم و بابت آن 4 چک یک میلیارد و 100 میلیونی از امامی گرفتم و از این معامله 100 میلیون کمیسیون نصیب من شد.

این متهم افزود: امامی در سال 95 و 96 بازداشت شد؛ در آن موقع پلیس مالی با من تماس گرفت و گفت به دفترخانه مراجعه کنم و سند آپارتمان خیابان مریم را به نام بانک منتقل کنم؛ من در آن موقع متوجه شدم ممنوع المعامله شده ام لذا از من اقرارنامه گرفتند که سند آپارتمان مزبور را به نام بانک منتقل کنم، اما کننده بانک حاضر نشد و اقرارنامه من را پس دادند.

وی گفت:، چون سند آپارتمان مذبور به نام من بود امامی به من گفت که آن را به نام آقای فریدون قربانیان که داماد خانواده حمید حاجیان بود مبایعه نامه کنم و من 4 میلیارد و 800 یا 900 چک روز گرفتم و چک ها را بعد از آزادی امامی به او دادم.

متهم مهدی محمدی در ادامه بیان داشت: من یک دستگاه ویلا در شهرک فردوس شهرستان نور را برای امامی پیش خرید کردم که مبلغ آن 2 میلیارد و 870 میلیون تومان بود؛ امامی تقریباً یک میلیارد به من بیعانه داد تا این ویلا را پیش خرید و تجهیز کنم، اما امامی به مشکل نقدینگی خورد لذا این معامله منتفی شد و ویلا را آقای بالاپور برداشت و به جای آن یک میلیارد که امامی بابت پیش خرید ویلا داده بود، اتومبیل از بالاپور به امامی منتقل شد.

متهم مهدی محمدی در ادامه بیان داشت: سال 96 یک آپارتمان حدوداً 200 متری در خیابان عدالت اندرزگو به مبلغ 3 میلیارد و خورده ای از آقای نقره کار خریدم که سرمایه گذار آن آقای بالاپور بود و امامی این آپارتمان را می خواست برای خواهرش بخرد لذا من آپارتمان را به امامی تحویل دادم و بعد از یکسال و نیم سند آپارتمان به صورت مبایعه نامه به امامی منتقل شد.

متهم مهدی محمدی گفت: در کیفرخواست شماره 12 ماشین قید شده که تمام پلاک های آن متعلق به من است و این پلاک ها بر روی اتومبیل های مختلفی نصب شده و الان فقط 2 الی 3 پلاک وجود دارد و بقیه پلاک ها توسط پلیس راهور فک شده است.

در این بخش از دادگاه کننده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: محمدی شفاف صحبت نکرد و آنطور که قبلا اظهار کرده بود الان نگفت. او خودرو های لوکس را می فروخت و به بعضی از مدیران بانکی و هنرپیشه ها داده و پول آن را از امامی گرفته است.

متهم محمدی پاسخ داد: اگر منظورتان خودروی (بی ام و) است که به امامی فروختم و بعد از دریافت چک آقای امامی کپی زاهدی را به من داد و گفت به نام زاهدی بزنم.

کننده دادستان خطاب به این متهم گفت: یک ملک هم برای زاهدی خریدی؟

این متهم گفت: نه این کار را نکردم. امامی یک آپارتمان 200 تا 250 متری می خواست که بعد از مدتی یک آپارتمان در اندرزگو و عدالت را معرفی کردم آن موقع به من گفتند که برای خودش می خواهد.

کننده دادستان ادامه داد: آقای زاهدی که بعد از بازداشت اول غیب شده بود در این ملک پیدا شده است.

در ادامه این جلسه دادگاه پیامک های امامی و زاهدی از سوی دادستان قرائت شد.

متهم محمدی در ادامه گفت: بعد از اینکه این ملک را خریدم امامی زاهدی را فرستاد. بنده واقعا اطلاعی نداشتم که موضوع زاهدی چه بوده است.

متهم مهدی محمدی گفت: خودرو ها را به صورت امانی از حمید حاجیان تحویل گرفتم و در کف دفتر خودم که 300 متر بود قرار دادم.

قاضی مسعودی مقام پرسید: آقای حاجیان وقتی خودش نمایشگاه داشت چرا خودرو ها را به شما می داد؟

متهم گفت: تقسیم می کرد.

قهرمانی کننده دادستان گفت: این ماشین ها برای امامی است؛ مهدی محمدی یک پورشه هم برای احسان دلاویز به دستور امامی خریداری می کند.

متهم محمدی گفت: من در دفتر امامی با دلاویز آشنا شدم؛ امامی یک پورشه کاین می خواست که من آن را به دفترش فرستادم. یک مقدار از مبلغ آن را به صورت چک احسان دلاویز و یک مقدارش را فرشاد صادقی داد و کلا مبلغ 640 میلیون تومان بود.

متهم محمدی ادامه داد: یک روز قبل از دادگاه دلاویز، از من بازپرسی شد و من گفتم پورشه دلاویز بابت کمیسیون معامله یکی از اقوام دلاویز برای امامی بود.

متهم محمدی گفت: پس از آنکه وارد بیزینس قیر شدم با فردی در شرکت نفت پاسارگاد آشنا شده و امین کریمی را دیدم، در حالی که کننده دادستان می گوید اصلاً این شخص وجود ندارد؛ اما من وی را دیدم و حتی او به من گفت بنده با شرکت نفت پاسارگاد قرارداد دارم و از من خواستند که با او همکاری کنم؛ لذا قراری را در رستورانی در سعادت آباد گذاشت تا در این زمینه با بنده صحبت کند.

وی ادامه داد: اولین قرارداد و اولین خرید، 5 هزار تن بود و برای پیگیری کار خودم با کمک امامی آغاز به کار در حوزه قیر کردم.

در ادامه کننده دادستان از متهم محمدی پرسید: سئوال اینجاست که آقای محمدی قیر ها را برای چه کسی فروخته و با چه کسی معامله کرده است؟

متهم محمدی پاسخ داد: من با امین کریمی معامله کردم.

کننده دادستان خطاب به متهم گفت: اسناد به ما می گوید که نفت های شرکت راهبرد پویان را آقای مدرسی ترخیص کرد و قیر ها تحویل او شده است.

در ادامه قاضی از متهم پرسید که چقدر قیر معامله کردید؟

متهم پاسخ داد: تقریباً 70 تا 80 هزار تن قیر را معامله کردم.

کننده دادستان خطاب به قاضی گفت: قیر ها را مهدی محمدی فروخته و تمام اسناد آن وجود دارد و توسط مدرسی ترخیص شده است.

وی ادامه داد: بر اساس سوابق مالی امین کریمی، او نمی توانست این حجم معامله داشته باشد شما از او هیولا می سازید.

قهرمانی از متهم محمدی پرسید: درباره جلسه ای که در دبی با حضور شما، محمد امامی و حمید حاجیان برگزار گشت که منجر به دعوا گشت توضیح دهید.

متهم محمدی پاسخ داد: این جلسه درباره تسویه ضمانتنامه ها بود تا ضمانت نامه های 5 شرکت تسویه شوند و بتوانیم پول ها به بانک را پس دهیم و قیر های فروخته شده تحویل داده گردد.

کننده دادستان از متهم پرسید: شما یک خودرو تویوتا لندکروز برای خانی مدیرعامل سابق بانک سرمایه خریدید درباره این توضیح دهید.

متهم پاسخ داد: خرید خودرو به درخواست امامی بوده و من با هیچکس ارتباط نداشتم.

قاضی از متهم پرسید: قیمت خودرو چند بود؟

متهم پاسخ داد: در سال 96 حدود 450 میلیون تومان خودرو را فروختم که خودروی کم کارکرد بود که چند روز بعد امامی از من خواست که خودرو را پس بگیرم لذا به من گفت که به خیابان زعفرانیه بروم و خودرو را از شخصی به نام خانی تحویل گرفتم؛ در آن موقع متوجه شدم خودرو بیش از هزار کیلومتر کار کرده و خلافی هم دارد.

وی ادامه داد: پس از آن امامی اتومبیل را به من پس داد و ضرر و زیان آن را نیز پرداخت کرد.

کننده دادستان از متهم خواست درباره تجهیز و خرید ملک برای غندالی و فاطمه شامانی توضیح دهد.

در ادامه قهرمانی بر این نکته تاکید کرد که تجهیز یک خانه نوساز برای آنکه آقایان بتوانند غندالی را نرم کنند باعث شد که کل تجهیزات آشپزخانه به بهترین شکل به روز گردد تا جایی که یک قهوه ساز در زمانی که پراید قیمت 20 میلیونی داشت برای آن ها فاکتور 27 میلیون تومانی به همراه داشت و حتی سرویس قاشق و چنگال از امارات آورده شد.

قهرمانی گفت: حتی امامی از آقای محمدی خواسته بود که دو دست وسایل اسکی خریداری کند.

متهم محمدی گفت: با توجه به آنکه من سفر زیاد می رفتم آقای امامی از من خواست که از دوبی این وسایل اسکی را خریداری کنم، بنده به آقای امامی نگفتم، اما آن ها را از تهران خریداری کردم.

قاضی مسعودی مقام گفت: یعنی گفتند که از دبی بخرید، اما شما از منیریه تهران خریدید؟

متهم محمدی پاسخ داد: همان برند در منیریه هم کنندگی داشت.

در آغاز نوبت بعد از ظهر نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و سایر متهمان پفراینده، با اعلام قاضی مسعودی مقام، متهم مهدی محمدی برای ادامه دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: من در ابتدا 5 هزار تن قیر از امین کریمی خریداری کردم، سپس در سفر به دبی این قیر ها را به آقای سای و 2 فرد هندی دیگر فروختم و پیش پرداخت دادم؛ سپس امین کریمی شماره حساب شرکت ها را به من داد؛ آقای مدرس کالا های مربوط به امامی را پیگیری می کرد و من قیر هایی را که از امین کریمی خریده بودم خودم پیگیری می کردم؛ من از طریق شرکت آتیه صبا و آقای امامی 30 هزار تن قیر خریدم و یک مقدارش را توسط آقای سای فروختم.

این متهم ادامه داد: 10 میلیارد تومان از امامی پول گرفتم و از امین کریمی برای ایشان قیر خریداری کردم؛ یک بخش از این 10 میلیارد بابت حساب های فی مابین ما بود؛ امامی هم با امین کریمی کار می کرد.

متهم مهدی محمدی گفت: من یک بار در سال 95 و یک بار هم اردیبهشت 98، 2 روز بعد از فوت آقای حاجیان بازداشت شدم.

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی کننده دادستان خطاب به متهم مهدی محمدی، گفت: در خصوص سفر به سوئیس توضیح دهید.

متهم بیان داشت: من به خاطر کار ساعت به سوئیس سفر کردم؛ تعداد ساعت هایی که فروخته شده مشخص است؛ من نمی توانم بگویم امامی ساعت ها را به چه کسانی داده.

قاضی خطاب به متهم مهدی محمدی گفت: پس چرا در تحقیقات این مورد را گفته اید؟ ما سوابق شما و بردارتان را درآورده ایم و به نکات دیگری نیز رسیده ایم که مربوط به این پفراینده نیست.

متهم مهدی محمدی گفت: من 3 الی 4 ساعت به ارزش 40 تا 50 هزار دلار به امامی دادم که یکی از آن ها را به آقای احمد شاهرودی داد و فکر کنم یکی از آن ها را به خانم شامانی داد و اگر اجازه دهید اسم بازیگری را که آقای امامی یکی از این ساعت ها را به او داد نیاورم، چون مطمئن نیستم.

این متهم افزود: من 3 الی 4 روز سوئیس بودم که امامی با من تماس گرفت و گفت غندالی دارد به سوئیس می آید اگر ممکن است برو و برای هتل و کار های دیگر کمکش کن؛ من آنجا 2 الی 3 ساعت خدمت دکتر و خانمش بودم و در نهایت یک جایزه ای دریافت کردند.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم محمدی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در ابتدا باید بگویم موکل اینجانب تمام اظهاراتش بر مبنای شفافیت بوده است اگر چه در سخنانش گا هی استرس داشته است، اما همیشه بر اساس شفافیت سخن گفته است. هیچ موقع و هیچ زمان حرفی را کتمان نکرده و هیچ موقع منکر اظهارات خود نشده است.

این وکیل ادامه داد: باید میان معاون و مباشر وحدت قصد وجود داشته باشد و این موضوع در خصوص موکل من صدق نمی کند.

وی ادامه داد: موکل اینجانب همانطور که قبلا نیز گفته است از اهداف و نیات متهمان اصلی این پفراینده آگاه نبوده است و از آن نفعی نبرده است و در جریان اخذ تسهیلات نبوده است. صرفا از طریق خرید و فروش خودرو های لوکس، ساعت های لوکس و آپارتمان کسب منفعت کرده است.

وکیل متهم محمدی افزود: موکل اینجانب از روابط فی ما بین متهمان اصلی با بانک ها و روابط آن ها با بانک ها آگاه نبوده است.

وی ادامه داد: موکل اینجانب هیچ گونه اقدام مجرمانه ای انجام نداده است و هیچ گونه تحصیل مال نامآغاز نداشته است و در این راه هیچ مانور متقلبانه یا فریبکارانه ای انجام نداده است.

وکیل متهم محمدی گفت: موکل اینجانب فاقد شاکی خصوصی است و تحصیل مال از طریق نامآغاز نداشته و از اهداف دیگر متهمان خبر نداشته است و تقاضای برائت برای موکل خود را دارم.

این وکیل در ادامه افزود: موکل در جوانی وارد بازار کار شده و در نمایشگاه مشغول به کار گشته است. بعد از مدتی اقدام به خرید و فروش خودرو می کند و در این راه با فردی به نام شفیعی در تصویر گستر پاسارگاد آشنا می گردد و از آن طریق با امامی آشنا می گردد.

وکیل متهم محمدی ادامه داد: در ابتدا موکل من ده دستگاه بنز از امامی خریداری کرده است و مدارک آن موجود است و در ادامه روابط مالی و خرید و فروش بین موکل اینجانب وامامی انجام می گردد.

این وکیل افزود: موکل اینجانب به واسطه فروش خودرو های لوکس با فردی به نام جابریان آشنا می گردد که در کار قیر بوده است، اما قرارداد فروش قیر را خود امامی و جابریان منعقد می کنند و در این زمان موکل اینجانب متوجه می گردد که در آمد خوبی در خرید و فروش قیر وجود دارد و از آنجا وارد بازار قیر هم می گردد.

در ادامه وکیل متهم محمدی گفت: موکل بنده از فرایند اخذ تسهیلات و ضمانت نامه ها اطلاعی نداشته صرفاً از 5 شرکت قیر خریداری کرده است. موکل بعد از اخذ حواله از این شرکت ها مبادرت به خرید قیر کرده و هیچ ضمانت نامه ای به نام موکل نیست.

وی ادامه داد: از سوی دیگر موکل بنده هیچگونه بدهی بابت خرید قیر به این شرکت ها ندارد و فقط برای وصول طلب خود و سپس برای سوددهی مبادرت به خرید و فروش قیر کرده است.

وکیل متهم محمدی گفت: در خصوص اینکه گفته شده موکل بنده از گردش مالی حساب برادر خود استفاده کرده باید به این نکته اشاره کرد که برادر او بیش از 10 سال است که نزد او به عنوان کارمند فعالیت می کند و با توجه به اینکه موکل کثیرالسفر است و برای آنکه در پرداخت ها مسئله ای ایجاد نگردد از حساب برادرش استفاده کرده که البته این موضوع امری بدیهی است.

وی افزود: در کیفرخواست به خرید و فروش ساعت های میلیاردی از سوی موکل اشاره شده که گفته شده می تواند زمینه پولشویی را فراهم کند ضمن آنکه اعلام شد که چندین ساعت گران قیمت در خانه موکل بنده پیدا کردند.

وکیل متهم محمدی افزود: ساعت های مکشوفه از منزل موکلم برای امامی و حاجیان نیست؛ موکل از سال 83 به خرید و فروش ساعت های گران قیمت در کنار خرید و فروش خودرو اشتغال داشته و این ساعت ها متعلق به او است.

در ادامه کننده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: ما گمان می کنیم که متهم محمدی از پشت پرده ضمانت نامه ها آگاه بوده است که البته این موضوع در حال بررسی است و اظهارات پرویز نسترن تهرانی این موضوع را تقویت کرد؛ چرا که گفت مهدی محمدی همان کسی است که زندگی ما را بر هم زد.

قهرمانی ادامه داد: باتوجه به اظهارات پرویز نسترن تهرانی متوجه شدیم که عنصر روانی به مهدی محمدی محقق است؛ چرا که در فرایند مالی و سوءاستفاده از پرویز نسترن تهرانی مهدی محمدی نقش داشته است.

کننده دادستان با اشاره به رابطه نزدیک مهدی محمدی با امامی، فرزان راد و حاجیان ادامه داد: این 3 نفر کسانی بودند که هرکس را به حیات خلوت خود راه نمی دادند، اما مهدی محمدی در جلسات آن ها حضور داشت تا جایی که در جلسه ای که در دبی برگزار گردید که در واقع جلسه ای سری نیز به شمار می آمد مهدی محمدی نیز حضور داشت.

در ادامه قاضی از متهم فاطمه شامانی خواست در جایگاه قرار بگیرد و بعد از تفهیم اتهام از او خواست توضیحات خود را بیان کند.

متهم شامانی گفت: به هیچ وجه این اتهامات را قبول ندارم و جهت دفاع از خود می خواهم وکیلم دفاع کند.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: متهم باید در برابر اقداماتی که انجام داده یا نداده دفاع کند، حال شما که دفاع ندارید باید در جایگاه قرار گیرید تا کننده دادستان سوالات خود را از شما مطرح کنند.

کننده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: بنده زمانی که ایشان را احضار کردم متوجه شدیم تماسی از شعبه نیاوران بانک رفاه با ایشان برقرار شده و زمانی که بررسی کردیم متوجه شدیم که در آن تماس به ایشان گفتند که حساب شما در حال کنترل است.

قهرمانی ادامه داد: پس از این تماس خانم شامانی با غندالی تماس گرفته و غندالی نیز با امامی تماس می گیرد و آقای امامی نیز به حاجیان زنگ می زنند؛ همان شب جلسه سری در بام نیاوران برگزار می گردد با این هدف که ظاهراً موضوع در حال لو رفتن است.

وی افزود: آن موقع 2 واحد در دست آقای غندالی و خانم شامانی بود یک واحد در طبقه ششم که تریبلکس است و بسیار بزرگ است تا جایی که مالک بعدی آن عنوان می کند که از آتلیه های مختلف درخواست عکاسی برای عروس و داماد دارند.

کننده دادستان افزود: این واحد رهن داده شده بود که جدای از آن ملک طبقه چهارم نیز در دست آن ها بود.

وی افزود: ملک طبقه ششم در ابتدا در دست امامی بود و زمانی که ایشان با همسر اولش به مشکل برخوردند ظاهراً همسر اول او اعلام می کند که این واحد را به وی بدهد، اما امامی قبول نمی کند لذا امامی ملک را به نام حاجیان می کند، اما در اصل ملک برای امامی بود و از این طریق می خواست کاری کند که همسر اولشان نتوانند این ملک را بگیرد.

کننده دادستان گفت: آقای امامی در تبادلات مالی که با آقای شامانی داشته این ملک را به خانم شامانی می دهد و ایشان نیز ملک را رهن می دهد.

وی ادامه داد: زمانی که متوجه شدند ما حساب هایشان را چک می کنیم جلسه سری برگزار گردید که آقای حاجیان مسئولیت امور را به عهده می گیرد. بر این اساس آقای حاجیان یک اظهارنامه ای علیه خانم شامانی می نویسد با این موضوع که این ملک برای بنده است و شما ملک بنده را اجاره دادید که خانم شامانی ملک را به حاجیان پس می دهد و حاجیان نیز ملک را به نام دخترش هانا که در آن موقع 3 یا 4 ساله بود می کند.

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی، کننده دادستان گفت: ملک طبقه ششم بام نیاوران در مهر 94 توسط امامی به شامانی داده شده بود؛ زمانی که شعبه نیاوران زنگ می زند، در هفته بعد آقایان می فرایند با امامی معامله کنند تا اتفاق مهرماه را پوشش دهد؛ غندالی یک ملک در خیابان امیدوار نیاوران داشت آن را به آقای بهداد کاظمی که همسر خانم شیوا شیرازی است مبایعه نامه می کند؛ همین جا به خانم شیوا شیرازی و آقای بهداد کاظمی اعلام می کنم که اگر در این پفراینده اطلاعات ارائه ندهند و همکاری نکنند ما آن ها را به اتهام پولشویی گسترده به اینترپل اعلان قرمز می کنیم.

قهرمانی گفت: 250 میلیون تومان نیز به قادری می دهند و قادری می گوید آن پول را دوباره به شامانی بازگرداند؛ من زمانی که دادیار پفراینده بودم خانم شامانی را احضار کردم و هرچه می گفتیم می گفت بسم الله و همه چیز را انکار می کرد، اما بعد ها خود او و فرزندش همه اقرار ها را کرده است و پیام ها موجود است.

قاضی خطاب به متهم شامانی گفت: آیا پیام ها متعلق به شماست؟

این متهم گفت: ما با آقای امامی رابطه خانوادگی داشتیم؛ ما سال 93 یک خانه در دوبی داشتیم که به امامی فروختیم و وی آن خانه را به نام خواهرش کرد و مبلغ آن نیز 250 هزار یورو بود؛ در سال 94 ما به مبلغ 6 میلیارد و خورده ای از امامی خانه خریدیم.

کننده دادستان اظهار کرد: غندالی سهام خود در شرکت دوبی را فروخت؛ او باید میزان سهامش را بیاورد تا ما ارزیابی کنیم؛ غندالی می گوید سهام شرکت دوبی را فروخته و برای خرید آن خانه 6 میلیارد و خورده ای به امامی داده است؛ بنابر این اسناد مالی آن شرکت و آن ملک دوبی را باید بیاورد.

کننده دادستان گفت: در تاریخ 2 بهمن 94 امامی به شامانی پیام داد که به دوبی آمده ام و اینجا می مانم تا هم وسایلتان را خریداری کنم و هم ویلایتان در دوبی را.

متهم شامانی گفت: ما وقتی خانه دوبی را به نام خواهر امامی کردیم به امامی گفتیم در ازایش ویلایی در دوبی برای ما تهیه کن.

قهرمانی گفت: اسناد ملک دوبی را بیاورید.

قاضی خطاب به متم شامانی گفت: خانه خیابان امیدوار را چند فروختید؟

متهم شامانی گفت: در سال 95 به مبلغ 1 میلیارد و 800 میلیون فروختیم.

قاضی گفت: آن ویلای دوبی را هم که 250 هزار یورو در سال 93 فروختید؛ و مجموع این ها را دادید و آن ملک 6 میلیارد و خورده ای را گرفتید.

کننده دادستان خطاب به متهم شامانی گفت: لکسوس را برای چی گرفتید؟

متهم شامانی گفت:، چون هنوزاز امامی طلبکار بودیم؛ ما نزدیک به 7 الی 8 میلیارد از امامی در سال 94 طلبکار بودیم.

کننده دادستان گفت: 250 میلیون را هم که در معامله صوری به قادری می دهید و قادری اقرار کرده که به شما بازگردانده.

کننده دادستان خطاب به متهم شامانی گفت: در خصوص ویلای شمشک و دیزین توضیح دهید.

متهم شامانی گفت: آن ویلا متعلق به آقای بهشتی بود.

قهرمانی گفت: بهشتی این موضوع را انکار کرده همچنین سندی نیز در این رابطه وجود ندارد؛ این ملک را امامی داده بود.

متهم شامانی افزود: غندالی حدود 800 میلیون به بهشتی داده بود تابرایش ماشین بگیرد، اما بهشتی نتوانست ماشین را تهیه کند و در عوض آن ویلای شمشک را داد و آقای کاووسی که سازنده ویلا بود آن را به نام ما زد.

در اینجا قاضی از متهم شامانی پرسید: آیا اظهارات و اقاریر خود در زمان تحقیقات را قبول دارید؟

متهم شامانی گفت: اظهاراتی را که تحت فشارگفتم قبول ندارم

در ادامه قهرمانی کننده دادستان از متهم شامانی پرسید: مدیر بانک رفاه در تماس با شما چه گفت؟

متهم شامانی گفت: به من گفت که دارند حساب ها را کنترل می کنند.

کننده دادستان سپس پرسید: آن جلسه شبانه چه بود؟

متهم شامانی گفت: یک مهمانی بود که مادر آقای امامی برگزار کرده بود.

در ادامه کننده دادستان گفت: مهربد شامانی پسر خانم شامانی که از غندالی نیز خوشش نمی آمد توضیحاتی به ما ارائه کرد که بررسی های ما نشان داد این توضیحات مقرون به واقع است؛ خانم شامانی را با پسرش روبرو کردیم که خانم شامانی گفت پسر من دیوانه شده است؛ تا اینکه خود خانم شامانی حرف زد و من در جلسه بعد مستندات اظهارات وی را ارائه می کنم.

قهرمانی در ادامه از متهم شامانی پرسید: آقای امامی برای شما در روز مادر چه چیزی می خرید؟

متهم شامانی گفت: ما جلوتر برای مادر و خواهران آقای امامی چیزی می خریدیم و امامی جبران می کرد.

قهرمانی گفت: غندالی برای تولد امامی باکس سکه های طلا تهیه می کرد، اما هدیه امامی برای غندالی چه بود؛ غندالی و شامانی تحت کنترل ما از کشور خارج شدند و به آلمان رفتند؛ خانم شامانی پاسخ دهید که به خرج چه کسی به آلمان رفتید.

شامانی پاسخ داد: به خرج خودمان رفتیم.

کننده دادستان گفت: در سفر غندالی و شامانی به دوبی تمام هزینه ها بر عهده یک عراقی الاصل بود و یک خودرو در اختیار غندالی قرار می گرفت.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی از متهم شامانی پرسید: آیا پیامک های رد و بدل شده میان خود و متهم امامی را قبول دارید؟

متهم شامانی پاسخ داد: باید آن ها را ملاحظه کنم و نمی توانم همینطور بگویم همه آن ها را قبول دارم.

متهم شامانی گفت: امامی به من می گفت حرفت در خانه برو ندارد و به نوعی سر به سر میگذاشت و کری خوانی می کرد. امامی من را دست انداخته بود.

قاضی خطاب به متهم شامانی گفت: یعنی امامی شما را دست می انداخت و شما به او پیامک می دادید.

در ادامه متهم شامانی گفت: اظهارات پسر من دروغ است.

کننده دادستان گفت:در یکی از پیامک ها شامانی به امامی می گوید ضمانت نامه آماده است امامی هم می گوید من هم سند را آماده کرده ام؛ در یکی دیگر از پیامک ها خانم شامانی می گوید کار های قانونی اجرا شده امامی نیز پاسخ می دهد من ارزش رفاقت را می دانم.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی از متهم شامانی پرسید: شما وقتی بازنشسته شدید حقوقتان چه میزان بود؟

متهم شامانی گفت: من یک معلم بازنشسته با حقوق دو میلیون تومان بودم؛ ما قبل از آشنایی با امامی نیز به اروپا مسافرت می کردیم.

قاضی از متهم شامانی پرسید: شما قبل از آشنایی با امامی چند بار سفر خارجی داشتید؟

متهم شامانی گفت: قبل از آشنایی با امامی به خاطر شرکتی که غندالی در دوبی داشت ماهی یک بار به دوبی سفر می کردیم.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم شامانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: سال 95 قولنامه خرید یک واحد آپارتمان در طبقه 4 بام نیاوران موجود است.

قاضی گفت: سند مالی و سند واریز آن را ارائه دهید.

وکیل متهم شامانی گفت: یک میلیارد و 875 میلیون بابت ملک خیابان امیدوار و 250 هزار یورو نیز بابت ملک و شرکت دوبی از طرف غندالی به نام امامی و خواهرش شد همچنین 6 میلیارد و 800 میلیون یک قطعه زمین با بنای ویلایی در مازندران.

قهرمانی گفت: این قطعه زمین منتقل نشده است.

در ادامه وکیل متهم شامانی گفت: اظهارات و اقاریر متهمان علیه یکدیگر حجت نیست و استناد کننده دادستان به اظهارات سایر متهمان ارزش و اعتبار قضایی ندارد.

وی ادامه داد: از سویی دیگر جمع آوری دلایل باید به گونه ای باشد که اظهارات از سوی متهمان بدون پیش فرض مجرمیت رعایت گردد.

وکیل متهم شامانی گفت: بانک سرمایه زیر نظر بانک مرکزی است و تمام عزل و نصب ها با حکم بانک مرکزی صورت می گیرد و لذا عزل و نصب از عهده وظایف صندوق ذخیره فرهنگیان خارج است.

در ادامه کننده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: ابتدا از برادر آقای غندالی که وکیل متهم است تشکر می کنم؛ ایشان بدون حاشیه سازی و اقدامات نمایشی کمک کرد و تمام اموال غندالی را رد مال کردند.

قهرمانی ادامه داد: ما ادعایمان این است که ملک نیاوران در مهر 94 از سوی امامی به غندالی داده شد و هفت ماه بعد یعنی در سال 95 سندسازی صورت گرفت.

وی افزود: وکیل متهم شامانی می گویند چرا اتهام تغییر یافته است درحالی که باید گفت در آن موقع موضوع تهاتر مطرح بود و بعد از آن بحث 509 میلیارد تومان ضمانت نامه به میان آمد که بعدا در خصوص آن صحبت خواهم کرد.

در سرانجام قاضی ختم جلسه را گفت.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 6 آذر 1399 بروزرسانی: 6 آذر 1399 گردآورنده: 20amar.ir شناسه مطلب: 702

به "نماینده دادستان: امامی سکانس های نمایشنامه ای که دیگران نوشته اند را اجرا می کند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نماینده دادستان: امامی سکانس های نمایشنامه ای که دیگران نوشته اند را اجرا می کند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید