کشتی فرنگی

علیاری: امیدوارم زودتر اردوی تیم ملی در شرایط قرنطینه شروع گردد، همه نکات بهداشتی را رعایت می کنم

نفر سوم کشتی فرنگی دنیا در سال 2018 گفت: من که کاملا خانه نشین شده ام و به شدت نکات بهداشتی را رعایت می کنم چون جان همه عزیزانم برایم خیلی اهمیت دارد.

20 اردیبهشت 1399

نظارت محمد بنا بر مسابقات کشتی جام باشگاه های دنیا

به گزارش خبرنگاران، رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام باشگاه های دنیا طی روزهای 27 تا 29 آذرماه در شهر بجنورد استان خراسان شمالی برگزار می گردد.

12 بهمن 1398